خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Tacrolimus (FK) Level تومان 30576 تومان مشاهده سفارش
Topiramate Level داروی ضد صرع تومان 65000 تومان مشاهده سفارش
Tranylcypromine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Trazodone تومان 60000 تومان مشاهده سفارش