خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Methotrexate (MTX) 70000 تومان 65000 تومان مشاهده سفارش
801260 Metabolic Panel غربالگری و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی تومان 135000 تومان مشاهده سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Urine تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Methylmalonic Acid (MMA) Serum تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Mycophenolic acid (Cellcept) Level تومان 0 تومان مشاهده سفارش
Mianserine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Milnacipran تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Mirtazapine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Moclobemide تومان 60000 تومان مشاهده سفارش