خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Succinylacetone (Urine) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Succinylacetone (Serum) تومان 72000 تومان مشاهده سفارش
Sirolimus (Rapamycine) Level تومان 66890 تومان مشاهده سفارش
Sertraline تومان 60000 تومان مشاهده سفارش