خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Bupropion تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Biogenic Amine Metabolit (VMA,HVA,5HIAA) 99000 تومان 82500 تومان مشاهده سفارش
Bromazepam Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش
Bupropion Level TDM 77000 تومان 66000 تومان مشاهده سفارش