خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Levetiracetam (Keppra,Levebel) Level داروی ضد صرع تومان 65000 تومان مشاهده سفارش
Lamotrigine Level داروی ضد صرع تومان 56600 تومان مشاهده سفارش
Lacosamide داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش