خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Fluxetine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Fluvoxamine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Felbamate داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش