خانه درباره ما اخبار مقالات تجهیزات آزمایشگاهی استخدام قوانین و مقررات ثبت شکایات تماس با ما
tell071 - 32360095-6


جستجو بر اساس نام آزمایش
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

کد ملی نام آزمایش مورد استفاده قیمت تست قیمت همکار مشخصات سفارش
Phenytoin Level داروی ضد صرع تومان 25220 تومان مشاهده سفارش
Phenobarbital Level داروی ضد صرع تومان 30870 تومان مشاهده سفارش
Primidone Level داروی ضد صرع تومان 38612 تومان مشاهده سفارش
Paroxetine تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Perampanel داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش
Pregabaline داروی ضد صرع تومان 60000 تومان مشاهده سفارش